އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ އާބާދީ

ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ
ހިތަދޫ 8163 7659 15822
މަރަދޫ 1856 1562 3418
މަރަދޫފޭދޫ 913 895 1808
ފޭދޫ 2832 2659 5491
ހުޅުދޫ 1934 1830 3764
މީދޫ 1466 1419 2885
ޖުމްލަ 17164 16024 33188

( އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ 10/4/2017 ގައި )

album

album "ކޮންފްލިކްޓް މީޑިއޭޝަން، ނެގޯޝިއޭޝަން އެންޑް ރެޒޮލިއުޝަން" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

album

album އެމްޕްލޯޔީ އޮފް ދަ މަންތް 2017 ޖުލައި

album

album ޕޮލިހުންނާއި ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން

album

album އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުން