އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

'އޮރެންޖް ދަ ވޯލްޑް' ކެމްޕޭން

'އޮރެންޖް ދަ ވޯލްޑް' ކެމްޕޭން ޝިއާރުގެ ދަށުން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކައުންސިލް މުވައްޒަފުން އޮރޮންޖް ކުލައިގެ ހެދުމުގައި