އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގައުކެނޑި ކޯޒްވޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޗެކްޕޯސްޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

ގައުކެނޑި ކޯޒްވޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޗެކްޕޯސްޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ސާރިޔާ އިންވެސްޓްމެންޓްއާއި ހަވާލުކުރުން - 22 ޖަނަވަރީ 2018