އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

24 މޭއި 2023     1 year ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން:  އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އަސާސީ މުސާރަ:  -/5020

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2023/199

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 11 މޭ 2023

 

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑު ނަންބަރު

 

  19 7250 1
  19 7251 2
  23 7252 3
  38 7253 4
  19 7254 5
  24 7255 6
  22 7256 7
  19 7257 8
  26 7258 9
  42 7259 10
  34 7260 11
  35 7261 12
  24 7262 13

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

24 މޭ 2023

ލިންކް: Screening Result - publish (revised) (1).pdf

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2023/199

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 24-05-2023

ސުންގަޑި: 2023-05-25 14:00:00