އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ނަން ބަދަލު ކުރުން

4 ޖުލައި 2024     1 week ago


އިޢުލާން
 

ނަން ބަދަލު ކުރުން

           ސ.ހިތަދޫ / މަދޮށިހިޔާ (ސ.ހިތަދޫ / މަދޮށިގެ)، ނަރޭޝްގެ ފުރިހަމަނަން މުޙައްމަދު އަމީރު ނަޙްޔާން އަށް 30 ޖޫން 2024ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
 

28 ޛުލްޙިއްޖާ 1445

04 ޖުލައި 2024ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2024/270

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 04-07-2024

ސުންގަޑި: 2024-07-09 14:00:00