އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިރާގު ޓީމްޓޯކް ގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން

ދިރާގެ ޓީމްޓޯކް ގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައި ދިރާގާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން - 5 ޑިސެމްބަރ 2016