އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން

9 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގު ކާމިޔާބުކަޮށް 43 ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުން ދެވަނައަށް ދިޔަ ޓީމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަރުޙަބާ ކިޔުން