އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޓްރެއިނިންގް ޓްރެއިނާސް" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ މީހުން އަލުން މުޖްތަމަޢުއަށް ގެނައުމަށް ތަމްރީން ކުރާ ޕްރޮގްރާމް ގެ ތެރެއިން - 19 ޑިސެމްބަރ 2016