އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިނާސް ޕްރޮގްރާމް" ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުން

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހޭހަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ހިންގި "ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިނާސް" ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުން - 22 ޑިސެމްބަރު 2016