އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުން

ޖޮއިންޓް ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ވިލާ ކޮލެޖާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - 4 އެޕްރީލް 2017