އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕޮލިހުންނާއި ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރުން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އައްޑޫސިޓީން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޕޮލިހާ އެކު ކައުންސިލުން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - 3 އެޕްރީލް 2017