އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމްޕްލޯޔީ އޮފް ދަ މަންތް 2017 ޖުލައި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަވަށު އޮފީސްތަކާއި ޑިވިޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޖުލައި މަހު ހޮވުނު އެންމެ މަސައްކަތްތެރި މުވައްޒަފުން