އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަރަދޫފޭދޫ ހިނަވާގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުން

އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވިޔަފާރިވެރިއެއްކަމުގައިވާ، ހ. އަސްފަރު، އިދުރީސް ޤާސިމް (ތަރިކަ، މަރަދޫފޭދޫ / އައްޑޫސިޓީ) އަމިއްލަފުޅަށް އިސްނަންގަވައިގެން ހެއްދެވި ހިނަވާގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުން - 25 ޑިސެމްބަރު 2018