އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތަމްރީނު ފޯވަހި ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތަމްރީނު ފޯވަހި ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - 14 ފެބްރުވަރީ 2018