އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދޮންލަފަރުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ދޮންލަފަރުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން - 13 މާރިޗް 2018