އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ބާބެކިއު އޭރިޔާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ބާބެކިއު އޭރިޔާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިދުރީސް ޕްރައިވެޓް ލިިމިޓެޑްއާއެކު ސޮއި ކުރުން - 8 މޭ 2018