އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކައުންސިލާއި ސީއެސްޓީއައި ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުން

ކައުންސިލާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގް އިންސްޓިޓިއުޓާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - 30 މާރޗް 2017