އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައްޑޫސިޓީއަށް ބަހައްޓާ ގާތްކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލުން ދޭ ހަނދާނީ ލިޔުން

ގާއި އެޑްވިން މޮރޭ އައްޑޫސިޓީއަށް ބަހައްޓާ ގާތްކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލުން ދޭ ހަނދާނީ ލިޔުން. މޮރޭ ވަނީ 20 އަހަރުވަންދެން ކޮންމެ އަހަރަކު އައްޑޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި - 4 މާރިޗު 2018