އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގައުކެނޑި ޗެކް ޕޯސްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

ގައުކެނޑި ޗެކް ޕޯސްޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޑެންވަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއި ކުރުން - 25 ފެބްރުވަރީ 2018