އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގައުކެނޑި ކޯޒްވޭގެ ފެންސް މަރާމާތުކުރުން

ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫ އަވަށް ގުޅުވައިދޭ ގައުކެނޑި ކޯޒްވޭގެ ފެންސް އާކޮށް އަލުން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރޭވިފައިވާތީ އެމަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި އެކަމުގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން